Twinheat multipolttoaine

TWINHEAT – Cpi 12 – Monipolttoaine

Monipolttoainekattila uudis- japientaloihin

Ammattimainen biopolttoainekattila suunniteltu polttamaan puupellettiä,viljaa, haketta, sekä muita markkinoilla olevia biopolttoaineita. Polttoainevarasto on 350 litraa ja varustettu sekoittajalla.
Automaattinen täyttö lisätarvikkeena. Käyttäjäystävällinen O2-ohjaus kaikilla olennaisilla toiminnoilla, sekä valmiit poltto-ohjelmat pelletille, viljalle ja hakkeelle.

Cpi 12 on testannut ja hyväksynyt ”Dansk Teknologisk Institut” DS/EN303-5 standardin mukaan ja polttoaineille: pelletti, vilja ja hake.

Cpi 12 on korkealaatuinen ja hyvin viimeistelty. Polttoainesäiliön kääntää kädenkäänteessä jolloin
pääsee helposti kaikkiin osiin käsiksi puhdistuksen ja huollon yhteydessä. Palotila on valmistettu 6
mm:n kattilapellistä. Voimakas stokeriruuvi on halkaisijaltaan 90 mm. Kattilan teho moduloi 25% ja
100% välillä. Tehontarpeen olessa alle 25%, kattila menee ylläpidolle.

TWINHEAT Cpi 12 soveltuu erinomaisesti uusiin energiatehokkaisiin taloihin, pieniin asuintaloihin,
halleihin, y.m. Yhdistä laitteisto esim. aurinkolämmitysjärjestelmän, sähkövastuksen tai muiden
lämmönlähteiden kanssa.

Teho puupelletillä kost. Pit. 7% kW 12
Teho hakkeella kost.pit. 35% kW 10
Teho viljalla kost.pit. 15% kW 11
Pienin teho ylläpitotulella kW 0,5
Hyötysuhde nimellisteholla % 90
Kattilan konvektio pinta-ala 1,8
Vesitila kattilassa l 75
Paino Kg 465
Savuputki mm Ø133
Tarvittava horminveto Pa 10

 Tarjouspyyntö

TWINHEAT – Combi M Monipolttoainekattila

Lämmitä esim. asuintaloja,maatilarakennuksia japienmpiä teollisuushalleja.

Vaativaan ja ammattikäyttööntarkoitetullla Combi M-kattilajärjestelmällä poltat automaattisesti esim. haketta,
pellettiä, viljaa ja manuaalisestipolttopuita. KäyttäjäystävällinenO2-ohjaus kaikilla tarvittavillatoiminnoilla sekä valmiit ohjelmatpuupellettien, hakkeen ja viljanpolttoon. Mahdollisuus omaanohjelmaan.

Laitteistot on testannut jahyväksynyt ”Dansk TeknologiskInstitut” DS/EN303-5 standardinmukaan, polttoaineille: puupelletti,vilja ja hake.

TWINHEAT Combi-laitteisto korkealaatuinen ja hyvin viimeistelty tuote. Kaikki pellit on jauhelakattu ja
kestävät sen takia kulumista hyvin. Palotila on tehty 6 mm:n erikoiskattilateräksestä. Vahvan stokeri-
ruuvin halkaisija on 120 mm. Kattilan teho säätyy portaattomasti tehontapeen mukaan 25% ja 100%
välillä. Kun tehontarve on alle 25% kattilan huipputehosta, poltin menee ylläpitotulelle.

TWINHEAT Combi M toimitetaan toimitetaan integroidulla polttoainesäiliöllä, jonka koko voi olla 300,
500, 700 tai 1400 litraa. Polttoainesäiliö on varustettu tehokkaalla sekoittajalla joka estää huonosti
valuvien polttoaineiden kuten hakkeen ja purun holvaantumisen. Polttoainesäiliöitä voidaan toimittaa
täyttöautomatiikalla jolloin järjestelmään voi liittää isompi siilo. Combi M on järjestelmä sille joka
haluaa täysautomaattisen täytön mutta haluaa säilyttää mahdollisuuden täyttää polttoainesäiliötä
käsin. Poltin ja polttoainesäiliö voidaan sijoittaa kattilan vasempaan kylkeen, oikeaan kylkeen tai
takaosaan. Puuta voi polttaa kun stokeri on käytössä tai kun se on poissa käytöstä.

  Tarjouspyyntö

TWINHEAT – Combi MCS – Monipolttoaine

Lämmitä esim. asuintaloja, maatilarakennuksia ja pienmpiä teollisuushalleja.

MCS-laitteisto yhdistetään ulkoiseen siiloon siirtoruuvin avulla. Kattila ja poltin ovat samanlaiset kuin
Combi M-laitteistoissa, mutta polttoainesäiliö on korvattu stokeriyksiköllä (automaattinen syöttölaite)
johon on liitetty sulkusyötin. Ulkoinen syöttöruuvi tuo polttoaineen sulkusyöttimelle.

Combi MCS on, tyyppihyväksyttyjen polttoaineiden lisäksi, tehty ja tarkoitettu polttamaan myös
kevyitä biopolttoaineita kuten esim. purua ja haketta. Laitteisto yhdistetään esim. TWINHEATin
täysautomaattiseen siilojärjestelmään. Katso vaihtoehdot täällä alla.

Tasalaatuisia polttoaineita, kuten pellettiä ja viljaa, polttaessa käytetään usein rehusiiloa tai pellettisiiloa. Siilo pystytetään sisä- tai ulkotilaan. Polttoaine siirretään kattilalle suoralla tai joustavalla ruuvilla. Holvaantumisominaisuuksia omaavia polttoaineita polttaessa, kuten esim. haketta ja purua, voidaan käyttää jousipurkainta tai hydraulista tankopurkainpohjaa. Näillä saadaan isompia siiloja.

Polttoaineet: pelletti, vilja, hake, kutteripuru, sahanpuru, polttopuu y.m.
Käyttäjäystävällinen O2-ohjaus lambda-anturin avulla.
Kattilamallit: M20, M40 ja M80
Tekniset tiedot kattiloille samat kuin Combi M:lle. Katso taulukko

    M MCS
Teho puupelletillä kost. Pit. 7% kW 29 48
Teho hakkeella kost.pit. 35% kW/td>2437
Teho viljalla kost.pit. 15% kW 24 37
Pienin teho ylläpitotulella kW 1,5 2,5
Hyötysuhde nimellisteholla % 88 90
Kattilan konvektio pinta-ala 3,5 5,6
Vesitila kattilassa l 170 300
Palotilan mitat LxKxS mm 440x580x700 440x580x1100
Savuputki mm 155 187
Tarvittava horminveto Pa 10 15

TWINHEAT Quatro-siiloa käytetään kunpoltetaan holvaantuvia polttoaineita kutenesim. haketta, sahanpurua ja kutterinpurua,sekä muita huonosti ”valuvia” polttoaineita.Siiloa voi hyvin käyttää myös pellettiisiilona.Siiloa valmistetaan kahdessa vakiokoossa.Siilon perusta koostuu vahvasta pohjasta ja neljästä jalasta. Pohjan keskelle onsijoitettu iso roottori vahvoilla teräsjousilla.Roottori, jota liikuttaa hitaalla vaihteistollavarustettu moottori, pakottaa polttoaineen menemään pohjan alla olevaan siirtoruuviin, joka vuorostaan syöttää polttoaineen eteenpäin sulkusyöttimelle tai välivarastoon.Siirtoruuvin halkaisija on 150 mm ja sitä pyörittää erillinen ruuvimoottori ja vaihteisto.Siilon sivut ja katto on tehty galvanoidusta pellistä ja koostuu moduuleista, jokainen moduuli on 0,5 mkorkea. Siilon kapasiteetti lisääntyy lisäämällä moduuleja jotka kasvattavat siilon korkeutta. Siilon yläosa, josta polttoaine kipataan siiloon, on varustettu vesitiiviillä kannella jota on helppo avata veivin
avulla.

  Tarjouspyyntö

HYDRAULINEN TANKOPURKAINPOHJA

– sisätila-asennuksiin

TWINHEATin hydraulinen tankopurkainpohja on tehty esim. hakkeenja purun automaattiseen syöttöön.
Laitteisto soveltuu myös hyvin esim.viljan ja pelletöityjen polttoaineidensyöttöön. Laitteistossa on 2 tankopurkaintajotka vetävät ja työntävät polttoaineentaajuusmuuntajalla varustetulleruuville joka syöttää polttoaineen eteenpäin siirtoruuville ja siitäeteenpäin kattilan stokeriruuville.

TWINHEATin hydraulinen tankopurkainpohja on joustava laitteistotasalattiasiiloon jolla saadaan aikaan
isompia siiloja.