Janfire Pelletsbrännare

Pelletsvärme är ett ekonomiskt sätt att värma sitt hushåll, det krävs inga stora åtgärder för att övergå till pelletsuppvärmning, varken för nybyggare eller för personer som använder sig av oljeuppvärmning. Det uppvärmda vattnet cirkulerar på samma sätt i batterierna som det vatten oljepannan värmer. I de flesta fall är det väldigt enkelt att övergå till pelletsanvändning.

 

 

 

Janfire Mody

Janfire Mody har, tack vare en helt ny patenterad teknik, minst servicebehov av alla pelletsbrännare på marknaden. Brännaren är helautomatisk och självrengörande och kan köras i ett halvår i taget utan service och tillsyn (gäller tillsammans med Janfire pelletspanna). Vid montage på befintlig panna är asktömningsintervaller beroende av pannans utrymme för askförvaring. Ett patenterat rörligt botten i brännaren skrapar av och matar in slagg och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens tillslag eller vid förinställda intervaller. Snabb rengöring och upptändning medför effektiv varmvattenproduktion.

 

Janfire flex-a

Pelletsbrännaren är hjärtat i ditt pelletsvärmesystem. Janfire flex-a är mer påkostad än de flesta andra när det gäller stommens konstruktion och de ingående komponenterna och är sedan 14 år marknadens mest sålda brännare. Janfire flex-a är liten och passar till nästan alla pannor; olje-, ved- eller kombipannor och kan därför lätt anslutas till Er befintliga värmepanna, eller till nya pannor från de flesta panntillverkare. Pelletsbrännaren anslutes oftast på den plats som oljebrännaren suttit. Brännaren matas via transportskruv direkt från ett fristående lager/pelletstank, till en liten mottagardel på brännaren, varifrån findoseringen sker. En brännare med intern doseringsskruv ger alltid jämnast, effekt, bästa verkningsgrad och högsta driftsäkerhet och kan matas direkt från ett större bulkförråd utan fördyrande mellanförråd.

 

Käyttöteho 9, 12, 15 ja 18
Huoltoteho 600 W
Poltin 80 W, 230 VAC, 50 Hz
Sähkövastus 1000 W
Säiliön tilavuus Sisäinen tilavuus noin 3 litraa = 1,8 kg
Sisäinen annostelumoottori 15 W
Polttopuhallin Kierroslukuohjaus
Itsepuhdistava palopesä Ei. Puhdistettava kerran viikossa
Ohjauspaneeli Kosketuspainikkeet ja valaistu näyttö
Sulakkeet 6 A:n automaattisulake
  6 3 A:n pikasulake sähkövastukselle
Siirtoruuvi 1-vaiheinen 230 V AC, 50 Hz, 250 W, 2, 4 , A
  Kondensaattori 14 µF
  Yli 4,3 metrin ruuvipituuksilla on käytettävä 3-
  vaihemoottoria.
Paino 25 kg

 

 

 

Pellets och ekonomi

Pellets är idag mycket billigare per kilowattimme jämfört med olja och el. Det finns i dagsläget inget som talar för att inte detta skulle fortsätta eftersom pellets produceras av råvaror från inhemsk industri. För att få bästa ekonomi och komfort från sin pelletseldning bör man bygga eller köpa ett s.k bulkförråd om minst 5-6 m³.  Att pelletseldning dessutom sparar på miljön gör det ännu trevligare.