Sonnys multi-stoker

Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor. Exempel på material som man kan elda i Sonnys Stoker är: spannmål, flis, pellets, sågspån mm. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i behållarens nedre del. Denna transporterar bränslet till det keramiska förbränningsrummet där förbränningen sker vid en temperatur av ca 1200°c. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Automatisk påfyllning samt automatisk uraskning finns som tillbehör. Vi kan även leverera kompletta pannrum enligt önskemål. Stokern är godkänd och certifierad av tyska provningsanstalten TÜV.

Förugnen:
Keramiken i brännaren tål värme upp till 1800°c utan att smälta, skalning eller oxidera. Värmen i stokern blir upp till 1200°c. Alla frön (havre, korn, vete mm) har ett naturligt skydd mot värme, därför måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Vid jämn värme håller keramiken i många år utan att spricka. Stokern är försedd med isolerad keramik, detta har då som följd att förugnen får långsamma temperaturförändringar vilket borgar för bästa hållbarhet och funktion. Sämst miljö för keramik är när den kallnar eller blir varm fort.

Behållare:
Behållarna kombineras med våra olika storlekar på förugnar: 24kW, 32kW, 65kW 95kW, 160kW, 250kW, 350kW och 450kW. Behållare på 30 liter och 200 liter saknar omrörare och lämpar sig för spannmål och pellets. Alla övriga behållare har omrörare och passar även för flis och spån. Alla behållare kan förses med automatisk påfyllning från externförråd.

 

 

30-liters behållare med automatisk påfyllning

 

 

 

Teknisk data
Längd 740+ugn
Bredd 600
Höjd 920-1220
Höjd till centrum på ugn 210-51

 

 

  

 

 Kan levereras med 24,32,65 eller 95 kW ugn. Denna behållare är avsedd för spannmål och pellets. 30 liters behållaren med automatisk påfyllning måste kompletteras med påfyllningsskruv från ett externförråd. 

 Offertförfrågan

 

 200-liters behållare

 

 

Teknisk data
Längd 740+ugn
Bredd 600
Höjd 1030-1330
Total höjd med öppen lucka 1860-2160
Höjd till centrum på ugn 210-510

 

 

 

 

 200 liters behållaren kan levereras med 24,32,65,95,160,250,350 eller 450kW ugn. Denna behållare är avsedd för spannmål och pelletseldning, ej flis eller sågspån eftersom den saknar omrörare. Anledningen till att köpa denna behållaren är att den tar mindre plats och är billigare. Stokern är avsedd att fyllas manuellt, men den kan även utrustas med automatisk påfyllning från ett externförråd.

 Offertförfrågan 

 

 240-liters behållare

 

  

 

Teknisk data
Längd 1180+ugn
Bredd 600
Höjd 1030-1330
Total höjd med öppen lucka 1630-1930
Höjd till centrum på ugn 210-510

 

 

 

  240 liters behållaren kan levereras med 24,32,65,95,160,250,350 eller 450kW ugn. Denna behållare har omrörare vilket gör att den kan elda spannmål pellets, flis(L=40mm), sågspån(torr)mm. Stokern är avsedd att fyllas manuellt, men den kan även utrustas med automatisk påfyllning från ett externförråd.

 Offertförfrågan

  

600-liters behållare

  

Teknisk data
Längd 1590+ugn
Bredd 600
Höjd 1230-1530
Total höjd med öppen lucka 1880-2180
Höjd till centrum på ugn 210-510

 

 

 

 600 liters behållaren kan levereras med 24,32,65,95,160,250,350 eller 450kW ugn. Denna behållare har omrörare vilket gör att den kan elda spannmål pellets, flis(L=40mm), sågspån(torr)mm. Stokern är avsedd att fyllas manuellt, men den kan även utrustas med automatisk påfyllning från ett externförråd. 

 Offertförfrågan

 

640-liters behållare

 

 

 

Teknisk data
Längd 1600+ugn
Bredd 830
Höjd 1200-1800
Total höjd med öppen lucka 2200-2800
Höjd till centrum på ugn 310-610

 

 

 

  

640 liters behållaren kan levereras med 24kW-450kW ugn. I denna behållare sitter det en fjäderomrörare. Den är främst framtagen för flis och spån men passar även utmärkt för pellets och spannmål. Kan med fördel levereras med automatisk påfyllning från ett extern förråd.

  Offertförfrågan

 

1000-liters behållare

Teknisk data
Längd 2000+ugn
Bredd 1200
Höjd 1200-1800
Total höjd med öppen lucka 2200-2800
Höjd till centrum på ugn 310-610

 

 

 Kan levereras med ugn från 24kW-450kW avsedd för flis, spån, spannmål och pellets. I denna behållare sitter det en fjäderomrörare. Kan levereras med automatisk påfyllning från externförråd.

Offertförfrågan